BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM

Điện thoại: 38297598 Fax: 38232742 - 38293027

Email: bchpctttkcn@tphcm.gov.vn