.: WEBSITE BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP. HCM

Trang chủ        |        Giới thiệu        |        Liên hệ        |        Tìm kiếm

Dự báo, cảnh báo

Dự báo thủy văn

Dự báo thiên tai, thời tiết

Xả lũ

Văn bản chỉ đạo

Thành phố

Trung ương

Tìm kiếm cứu nạn

Phòng, chống thiên tai

Phương án

Báo cáo, Kế hoạch

Chuyên đề sạt lở

Quản lý tàu thuyền

Phổ biến kiến thức

Tư liệu - ấn phẩm

Tin tức và sự kiện

Phòng, chống ngập nước

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu

Thủy lợi 

Văn bản pháp luật

Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Môi trường và biến đổi khí hậu

Thủy lợi

Các lĩnh vực khác

Thông tin Bản đồ 

Chuyên mục góp ý

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
Huế
Trường Sa
Hoàng Sa
Côn Sơn

Tìm kiếm   
Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Thống kê truy cập website

Online

36

Hôm nay

3112

Tổng cộng

10198002


Số điện thoại nóng: (84-8) 38 297 598 - Số điện thoại nhận tin cứu hộ, cứu nạn:

Thủy lợi  > Thủy lợi

tenduan

BÁO CÁO THÁNG KHẢO SÁT THỦY VĂN XÂM NHẬP MẶN TRÊN SÔNG RẠCH TP.HCM THÁNG 3 NĂM 2017
(12/04/2017)

Những cơn mưa trái mùa với cường độ tương đối lớn xuất hiện trên địa bàn Thành phố ở thời điểm tháng 3 năm nay đã góp phần tạo áp lực dòng chảy về hạ lưu hệ sông, làm giảm áp lực dòng triều và quá trình xâm nhập mặn. Mực nước triều ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn đạt cao nhất tại trạm Phú An là 1,51m và trạm Nhà Bè là 1,52m (ngày 30/03/2017), vượt mức báo động III.

 
I. TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN (XNM_):

 

Bảng kết quả giá trị độ mặn, độ chua, độ dẫn điện tháng 3 năm 2017 tại TP. HCM

Số liệu đặc trưng từ ngày 1 đến 31 tháng 3 năm 2017
So sánh số liệu độ mặn các kỳ
Vị trí
Đặc trưng
Độ mặn
(‰)
Độ chua pH
Độ dẫn điện Ec (S/m)

Độ đục
(mg/l)

Tháng 2/2017
Tháng 3/2016
Tháng 3/TBNN

Mũi
Nhà Bè

BQ
6,50
6,95
1,14
87,1
5,91
11,09
6,62
Max
9,68
7,44
1,56
361,8
8,60
13,32
13,10
Min
4,02
6,54
0,74
14,9
3,47
8,06
0,90

Phà
Cát Lái

BQ
3,57
6,49
0,67
79,0
2,49
7,15
3,66
Max
4,72
6,89
0,91
226,3
4,16
8,51
8,10
Min
2,60
5,27
0,48
7,4
0,45
5,86
0,10

Cầu
 Thủ Thiêm

BQ
2,27
7,03
0,42
37,5
1,77
4,98
2,83
Max
3,53
7,46
0,59
98,0
3,12
6,03
6,50
Min
1,41
6,18
0,28
11,3
0,69
4,42
0,40

Cầu
Ông Thìn

BQ
5,29
6,99
0,97
96,4
4,78
11,48
8,32
Max
8,67
7,35
1,35
450,0
7,79
13,57
13,90
Min
3,52
5,31
0,65
17,1
2,04
6,50
2,60

Cống
 Kênh C

BQ
2,99
6,38
0,55
73,1
2,18
7,25
2,53
Max
3,75
7,14
0,66
182,8
3,35
8,75
8,10
Min
1,79
5,13
0,33
16,7
0,77
5,48
0,10
K.Xáng+
K.An Hạ
BQ
0,60
6,73
0,13
43,6
0,53
2,94
1,24
Max
1,58
7,76
0,18
130,8
1,02
5,08
3,40
Min
0,21
6,05
0,04
21,3
0,15
1,35
0,10
 
 
 

qHệ sông Nhà Bè – Đồng Nai:

Khu vực Mũi Nhà Bè, luôn là điểm xâm nhập mặn lớn nhất từ đầu năm đến nay so với các điểm quan trắc còn lại với nồng độ mặn đo được tháng 3/2017 là Max = 9,68‰, BQ = 6,50‰, tăng so với tháng 2/2017 (Max = 8,60‰, BQ = 5,91‰). Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn và chỉ bằng <75% so với độ mặn cùng tháng 3/2016 và thấp hơn mặn cùng tháng 3/TBNN.

qHệ sông Sài Gòn:

Quanh khu vực Cầu Thủ Thiêm, số liệu quan trắc phản ánh thực tế diễn biến xâm nhập mặn nơi đây không mấy phức tạp với Max = 3,53‰, BQ = 2,27‰, tăng so với mặn tháng 2/2017 (Max = 3,12‰, BQ = 1,77‰). Giá trị mặn tháng này trung bình đạt 52% độ mặn tháng 3/2016 và 67% mặn cùng tháng 3/TBNN.

 

 

qKhu vực Quận 1, 2, 3 và Quận 9:

Với điểm quan trắc tại Phà Cát Lái làm đại diện, kết quả mặn tháng này đo được là Max = 4,72‰, BQ = 3,57‰, tăng 0,28% so với mặn tháng trước (Max = 4,16‰, BQ = 2,49‰). Về độ mặn cao nhất thì thời điểm này thấp hơn mặn cùng tháng năm trước và cũng thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

 
 
qKhu vực Bình Chánh:

-       Cầu Ông Thìn là vị trí thường có độ mặn cao ở khu vực Nam Bình Chánh và nằm sâu trong nội đồng, với Max = 8,67‰, BQ = 5,29‰, tăng so với nồng độ mặn tháng 2/2017 (Max = 7,79‰, BQ = 4,78‰). Độ mặn tháng này thấp hơn so với mặn cùng tháng năm 2016 và thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

-       Tại khu vực Kênh C - Chợ Đệm, nồng độ mặn đạt giá trị lớn nhất tháng này với Max = 3,75‰ và BQ = 2,99‰, tăng 25% so với nồng độ mặn của tháng trước (Max = 3,35‰ và BQ = 2,18‰). Cũng giống như kết quả đo tại các vị trí quan trắc khác, nồng độ mặn nơi đây trong tháng 3/2017 thấp hơn mặn cùng tháng năm 2016 và thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

-       Nằm xa nhất trong nội đồng, Kênh Xáng - An Hạ là vị trí có nồng độ mặn thấp nhất trong các trạm và ít dao động nhất với tháng 3/2017 Max = 1,58‰, BQ = 0,60‰, tăng so với giá trị mặn tháng trước (Max = 1,02‰, BQ = 0,53‰). Nồng độ mặn tháng này thấp hơn mặn cùng tháng năm ngoái và thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

 

 

Ø Kết luận:  

-  Độ mặn tháng 3 năm 2017: tăng so với độ mặn tháng 2 năm 2017.

-  Độ mặn tháng 3 năm 2017: thấp hơn so với độ mặn cùng tháng năm 2016.

-  Độ mặn tháng 3 năm 2017: thấp hơn so với độ mặn cùng tháng của TBNN.

 
II. TÌNH HÌNH NHIỄM CHUA (pH):

Theo kết quả quan trắc độ chua pH trong nước kênh rạch Thành phố tăng lên trên các trạm đo. Độ pH trung bình tháng 3/2017 của các trạm đo đạt pHbq = 6,76, cao hơn so với độ pH tháng 2/2017 là pHbq = 6,44. Vị trí nhiễm chua nhiều nhất là tại khu vực Kênh An Hạ với pHMax = 7,76. Bảng so sánh giá trị pH bình quân của tháng 2/2017 và tháng 3/2017 đo được tại các trạm được thể hiện ở bảng sau:

Trạm đo
Độ chua BQ
Tháng 2/2017
Tháng 3/2017
Mũi Nhà Bè
6,61
6,95
Phà Cát Lái
6,04
6,49
Cầu Thủ Thiêm
6,58
7,03
Cầu Ông Thìn
6,74
6,99
Cống Kênh C
6,23
6,38
K.Xáng+K. An Hạ
6,43
6,73
 
 
III. TÌNH HÌNH ĐỘ ĐỤC, ĐỘ DẪN ĐIỆN:

-       Độ đục: Mưa trái mùa với cường độ tương đối lớn trên địa bàn Thành phố trong tháng 3/2017 đã làm cho nguồn nước trên kênh rạch đục hơn, với độ đục bình quân đo được tại các vị trí đạt NTUbq = 69,4mg/l, lớn nhất NTUMax = 450,0mg/l, cao hơn so với tháng 2/2017 với NTUbq = 61,4mg/l, lớn nhất NTUMax = 405,4mg/l.

-       Độ dẫn điện: Độ dẫn điện đo được bình quân trong tháng 3/2017 tăng với bình quân Ecbq = 0,64S/m, tháng trước Ecbq = 0,49S/m. Tác động ô nhiễm của nước có độ dẫn điện cao liên quan đến tính độc hại của các ion tan trong nước.

 
IV. DỰ BÁO THỜI GIAN TỚI:

Tháng 4/2017 là cao điểm mùa khô ở Nam bộ, thời tiết sẽ oi bức hơn và là đỉnh điểm của một mùa nắng nóng khốc liệt. Quá trình xâm nhập mặn sẽ diễn ra đột biết trong tuần đầu tháng và dịu bớt độ căng thẳng vào tuần cuối tháng 4. Tuy nhiên, nồng độ mặn sẽ không bằng cùng kỳ năm ngoái và TBNN. 

 

Tin tức và sự kiện

18/06/2017 Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

13/06/2017 Bản tin thiên tai tháng 5/2017

22/05/2017 Đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong ứng phó thiên tai

22/05/2017 THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG GỬI ĐỒNG BÀO, ĐỒNG CHÍ VÀ CHIẾN SĨ CẢ NƯỚC NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG PHÒNG CHỒNG THIÊN TAI CỦA VIỆT NAM


Phổ biến kiến thức

12/05/2017 Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

28/03/2017 Lốc xoáy, mưa đá: Hiểu để đề phòng

20/03/2017 Tìm hiểu về hạn hán: Nguyên nhân, cách phân loại và các biện pháp chống hạn hán


Văn bản pháp luật

21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

21/03/2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

17/03/2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Tin mới

18/06/2017 Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ

15/06/2017 KHẢO SÁT THỦY VĂN XÂM NHẬP MẶN TRÊN CÁC SÔNG RẠCH TP.HCM TUẦN ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2017

13/06/2017 Thông cáo Báo chí số 84/TB-PCTT về việc xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng


Tác phẩm, tư liệu, ấn phẩm

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai

05/09/2015
Ca khúc phòng chống thiên tai: "Chung tay vì bão lũ"


Chuyên mục góp ý


Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/6/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32, có nơi trên 32 độoC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC
Hà Nội
Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 33oC
Nguồn: TT DB KTTV TƯ

Trở lại  |  Đầu trang 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Điện thoại: 38297598           Fax: 38232742 - 38293027
Email:
banchihuypclb@hcm.fpt.vn
thietkeviet.com thiết kế