.: WEBSITE BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP. HCM

Trang chủ        |        Giới thiệu        |        Liên hệ        |        Tìm kiếm

Dự báo, cảnh báo

Dự báo thủy văn

Dự báo thiên tai, thời tiết

Xả lũ

Văn bản chỉ đạo

Thành phố

Trung ương

Tìm kiếm cứu nạn

Phòng, chống thiên tai

Phương án

Báo cáo, Kế hoạch

Chuyên đề sạt lở

Quản lý tàu thuyền

Phổ biến kiến thức

Tư liệu - ấn phẩm

Tin tức và sự kiện

Phòng, chống ngập nước

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu

Quỹ phòng, chống thiên tai

Thủy lợi 

Văn bản pháp luật

Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Môi trường và biến đổi khí hậu

Thủy lợi

Các lĩnh vực khác

Thông tin Bản đồ 

Chuyên mục góp ý

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
Huế
Trường Sa
Hoàng Sa
Côn Sơn

Tìm kiếm   
Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Thống kê truy cập website

Online

92

Hôm nay

2171

Tổng cộng

10294457


Số điện thoại nóng: (84-8) 38 297 598 - Số điện thoại nhận tin cứu hộ, cứu nạn:

Thủy lợi  > Thủy lợi

tenduan

Báo cáo khảo sát thủy văn xâm nhập mặn trên các sông rạch Tp.HCM tháng 7 năm 2016
(03/08/2016)
 BÁO CÁO THÁNG
KHẢO SÁT THỦY VĂN XÂM NHẬP MẶN TRÊN SÔNG RẠCH TP.HCM
THÁNG 7 NĂM 2016
****

I. TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN (XNM_S‰):

Bảng tính toán kết quả thực đo XNM tháng 7 năm 2016

Số liệu đặc trưng từ ngày 01 đến 31 tháng 7 năm 2016

So sánh số liệu độ mặn các kỳ

Vị trí

Đặc trưng

Độ mặn

(‰)

Độ chua pH

Độ dẫn điện Ec (S/m)

Độ đục
(mg/l)

Tháng 6/2016

Tháng 7/2015

Tháng 7/TBNN

Mũi

Nhà Bè

BQ

1,92

6,34

0,38

66,1

4,13

1,96

1,79

Max

2,95

7,12

0,64

199,0

7,57

5,54

7,50

Min

0,68

5,92

0,14

22,2

0,85

0,29

0,00

Phà

 Cát Lái

BQ

0,47

6,06

0,09

63,9

1,89

0,52

0,50

Max

0,91

6,42

0,27

245,7

3,84

1,69

3,80

Min

0,12

5,78

0,03

13,1

0,78

0,04

0,00

Cầu

Thủ Thiêm

BQ

0,38

6,14

0,08

32,9

1,87

0,43

0,28

Max

0,48

6,49

0,10

82,6

3,14

0,83

2,90

Min

0,24

5,87

0,04

16,1

0,89

0,18

0,00

Cầu

Ông Thìn

BQ

2,24

6,50

0,45

112,8

4,64

1,98

1,71

Max

3,01

7,21

0,56

315,0

7,41

3,94

6,10

Min

1,43

5,61

0,28

7,4

1,63

0,88

0,30

Cống Kênh C

BQ

1,69

6,63

0,34

47,7

2,37

1,37

0,71

Max

2,00

6,85

0,38

147,0

3,15

2,08

2,80

Min

1,37

6,36

0,24

10,1

1,96

0,70

0,00

Kênh Xáng+K. An Hạ

BQ

0,59

5,78

0,13

51,8

1,22

0,38

0,21

Max

1,27

6,40

0,25

203,0

2,26

0,58

1,90

Min

0,24

5,24

0,04

14,2

0,48

0,25

0,00

 
-   Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai:

    Tháng 7 năm 2016, nồng độ mặn tại Mũi Nhà Bè giảm mạnh so với tháng 6 với Max = 2,95‰, BQ = 1,92‰ (Tháng trước đạt Max = 7,57‰ và BQ = 4,13‰). Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn so với mặn cùng tháng năm 2015 và thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

-   Hệ sông Sài Gòn:

    Tại vùng Thủ Thiêm, độ mặn tháng này đạt Max = 0,48‰, BQ = 0,38‰, thấp hơn nhiều so với mặn tháng trước (Max = 3,14‰, BQ = 1,87‰). Giá trị mặn tại thời điểm này thấp hơn mặn cùng tháng năm trước và mặn cùng tháng của TBNN.

-   Khu vực Quận 1, 2, 3 và Quận 9:

    Tại Phà Cát Lái, mặn lớn nhất đạt trị số Max = 0,91‰, BQ = 0,47‰, thấp hơn nhiều so với mặn tháng trước (Max = 3,84‰, BQ = 1,89‰). Giá trị mặn tháng này thấp hơn mặn cùng tháng năm trước và thấp hơn giá trị mặn cùng tháng của TBNN.

-   Khu vực Bình Chánh:

    Tại vị trí Cầu Ông Thìn, tháng 7 năm 2016 mặn đạt Max = 3,01‰ và BQ = 2,24‰, giảm nhiều so với mặn tháng 6 năm 2016 (Max = 7,41‰ và BQ = 4,64‰). Độ mặn tháng này thấp hơn so với mặn cùng tháng năm trước và cũng thấp hơn so với mặn cùng tháng của TBNN.

    Tại khu vực Kênh C - Chợ Đệm, nồng độ mặn đạt giá trị lớn nhất với Max = 2,00‰ và BQ = 1,69‰, thấp hơn so với nồng độ mặn tháng trước (Max = 3,15‰ và BQ = 2,37‰), thấp hơn mặn cùng tháng năm ngoái và thấp hơn mặn cùng tháng của TBNN.

    Vùng Kênh Xáng - An Hạ đạt Max = 1,27‰, BQ = 0,59‰, thấp hơn so với giá trị mặn tháng trước (Max = 2,26‰, BQ = 1,22‰). Nồng độ mặn tháng này cao hơn mặn cùng tháng năm ngoái và mặn cùng tháng của TBNN về trị số mặn BQ.

Ø Kết luận:  

 

-   Độ mặn tháng 7 năm 2016 giảm so với độ mặn tháng 6 năm 2016.

-   Độ mặn tháng 7 năm 2016 thấp hơn so với độ mặn tháng 7 năm 2015.

-   Độ mặn tháng 7 năm 2016 thấp hơn so với độ mặn tháng 7 của TBNN.

 
II. TÌNH HÌNH NHIỄM CHUA (pH):

    Độ chua trung bình tháng 7 năm 2016 của các trạm đo đạt pHbq = 6,24, thấp hơn so với tháng trước là pHbq = 6,52. Vị trí nhiễm chua nhiều nhất là tại khu vực Cầu Ông Thìn với pHMax = 7,21, Mũi Nhà Bè với pHMax = 7,12. Bảng so sánh giá trị pH bình quân của tháng 7 năm 2016 và tháng 6 năm 2016 đo được tại các trạm được thể hiện ở bảng sau:

 

Trạm đo

Độ chua BQ

Tháng 6/2016

Tháng 7/2016

Mũi Nhà Bè

6,67

6,34

Phà Cát Lái

6,37

6,06

Cầu Thủ Thiêm

6,51

6,14

Cầu Ông Thìn

6,76

6,50

Cống Kênh C

6,71

6,63

Kênh Xáng+K. An Hạ

6,57

5,78


 
III. TÌNH HÌNH ĐỘ ĐỤC, ĐỘ DẪN ĐIỆN:

a.   Độ đục: Tháng này nước ít đục hơnvới 62,5mg/l, tháng trước là 96,6mg/l. Nước đục nhiều ở vị trí Cầu Ông Thìn là Max = 315,0mg/l, tại Cát Lái với Max = 245,0mg/l.

b.   Độ dẫn điện: Tháng 7 năm 2016, độ dẫn điện đạt Ecbq = 0,24S/m, giảm nhiều so với tháng 6 với Ecbq = 0,48S/m.

IV. DỰ BÁO THỜI GIAN TỚI:

      Tháng 8 tới đây, mưa lớn làm cho mực nước trên sông rạch trong khu nội đồng dâng cao, xâm nhập mặn giảm mạnh, mặn từ Biển khó lấn sâu vào mặt ruộng.

     Cùng với diễn biến theo mùa trong thời gian tới, ngưỡng mặn dao động nhẹ và giảm đều và dự báo tại Mũi Nhà Bè, Cầu Ông Thìn đạt <2,20‰; trạm Kênh C < 1,50‰.

Tin tức và sự kiện

20/07/2017 Hội thảo tham vấn về xây dựng Chiến lược truyền thông và Kế hoạch truyền thông Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

17/07/2017 Bản tin thiên tai tháng 6/2017

30/06/2017 Hội nghị trước mùa mưa bão năm 2017

18/06/2017 Tăng cường công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ


Phổ biến kiến thức

12/05/2017 Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

28/03/2017 Lốc xoáy, mưa đá: Hiểu để đề phòng

20/03/2017 Tìm hiểu về hạn hán: Nguyên nhân, cách phân loại và các biện pháp chống hạn hán


Văn bản pháp luật

21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

21/03/2017 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

17/03/2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030


Tin mới

20/07/2017 Hội thảo tham vấn về xây dựng Chiến lược truyền thông và Kế hoạch truyền thông Quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

19/07/2017 Thông cáo Báo chí số 109/TB-PCTT về việc xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng

19/07/2017 Thông báo xả nước qua tràn, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng năm 2017 (Đợt 6)


Tác phẩm, tư liệu, ấn phẩm

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai

05/09/2015
Ca khúc phòng chống thiên tai: "Chung tay vì bão lũ"


Chuyên mục góp ý


Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/7/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC
Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Tây Nguyên
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30oC
Nam Bộ
Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC
Hà Nội
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70-98%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 30oC
Nguồn: TT DB KTTV TƯ

Trở lại  |  Đầu trang 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Điện thoại: 38297598           Fax: 38232742 - 38293027
Email:
banchihuypclb@hcm.fpt.vn
thietkeviet.com thiết kế