.: WEBSITE BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP. HCM

Trang chủ        |        Giới thiệu        |        Liên hệ        |        Tìm kiếm

Dự báo, cảnh báo

Dự báo thủy văn

Dự báo thiên tai, thời tiết

Xả lũ

Văn bản chỉ đạo

Trung ương

Thành phố

Phòng, chống thiên tai

Phương án

Báo cáo, Kế hoạch

Chuyên đề sạt lở

Quản lý tàu thuyền

Tìm kiếm cứu nạn

Phổ biến kiến thức

Tư liệu - ấn phẩm

Tin tức và sự kiện

Phòng, chống ngập nước

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu

Quỹ phòng, chống thiên tai

Thủy lợi 

Văn bản pháp luật

Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Môi trường và biến đổi khí hậu

Thủy lợi

Các lĩnh vực khác

Thông tin Bản đồ 

Chuyên mục góp ý

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
Huế
Trường Sa
Hoàng Sa
Côn Sơn

Tìm kiếm   
Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Thống kê truy cập website

Online

219

Hôm nay

2529

Tổng cộng

10419871


Số điện thoại nóng: (84-8) 38 297 598 - Số điện thoại nhận tin cứu hộ, cứu nạn:

Thủy lợi  > Thủy lợi

tenduan

Báo cáo tháng khảo sát thủy văn xâm nhập mặn trên các sông rạch TP HCM tháng 3 năm 2016
(01/04/2016)
 TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO THÁNG

KHẢO SÁT THỦY VĂN XÂM NHẬP MẶN TRÊN CÁC SÔNG RẠCH TP.HCM

THÁNG 03 NĂM 2016

****

Tháng 03 năm 2016, thời tiết Nam bộ nói chung và tại khu vực Thành phố nói riêng trong thời kỳ cao điểm mùa khô, dòng chảy trên sông nhỏ kết hợp triều cường dâng cao (tại Phú An là 1,41m và Nhà Bè là 1,44m, vượt BĐII) dẫn đến mặn lấn sâu hơn vào trong nội đồng.

I.                   TÌNH HÌNH XÂM NHẬP MẶN (XNM_S‰):

Bảng kết quả thực đo XNM tháng 3 năm 2016

Số liệu đặc trưng từ ngày 01 đến 31 tháng 03 năm 2016

So sánh số liệu độ mặn các kỳ

Vị trí

Đặc trưng

Độ mặn

(‰)

Độ chua pH

Độ dẫn điện Ec (S/m)

Độ đục
(mg/l)

Tháng 2/2016

Tháng 3/2015

Tháng 3/TBNN

Mũi

Nhà Bè

BQ

11,09

6,86

1,73

83,6

11,69

7,95

6,62

Max

13,32

7,30

2,16

357,5

15,20

10,52

13,10

Min

8,06

4,85

1,31

10,7

7,06

4,67

0,90

Phà

 Cát Lái

BQ

7,15

6,79

1,24

65,7

8,10

4,59

3,66

Max

8,51

7,13

1,44

159,0

11,25

10,23

8,10

Min

5,86

6,60

1,05

1,7

6,12

2,62

0,10

Cầu

 Thủ Thiêm

BQ

4,98

6,58

0,86

87,3

5,53

3,31

2,83

Max

6,03

6,79

1,02

152,0

8,09

7,00

6,50

Min

4,42

6,15

0,65

10,3

3,98

1,95

0,40

Cầu

Ông Thìn

BQ

11,48

6,94

1,81

73,7

11,53

8,45

8,32

Max

13,57

7,11

2,26

245,0

14,79

10,47

13,90

Min

6,50

6,67

1,23

13,4

7,20

5,84

2,60

Cống

Kênh C

BQ

7,25

6,80

1,23

63,0

6,83

5,84

2,53

Max

8,75

7,20

1,39

197,0

8,40

7,00

8,10

Min

5,48

6,50

0,98

18,2

2,62

4,18

0,10

Kênh Xáng+K. An Hạ

BQ

2,94

6,48

0,54

68,2

2,16

2,24

1,24

Max

5,08

6,96

0,92

162,0

3,10

3,30

3,40

Min

1,35

6,14

0,29

18,8

1,73

1,04

0,10

 

- Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai:

            Tháng 03 năm 2016, nồng độ mặn tại Mũi Nhà Bè giảm so với tháng trước với Max = 13,32‰, BQ = 11,09‰ (Tháng trước đạt Max = 15,20‰ và BQ = 11,69‰). Giá trị mặn tại thời điểm này cao hơn so với mặn cùng tháng 3 năm 2015 và cao hơn mặn cùng tháng của TBNN.

- Hệ sông Sài Gòn:

            Tại vùng Thủ Thiêm, độ mặn tháng này đạt Max = 6,03‰, BQ = 4,98‰, thấp hơn so với mặn tháng trước (Max = 8,09‰, BQ = 5,53‰). Giá trị mặn tại thời điểm này cao hơn cùng tháng năm trước và cùng tháng của TBNN.

- Khu vực Quận 1, 2, 3 và Quận 9:

            Theo số liệu quan trắc tại Phà Cát Lái, mặn lớn nhất đạt trị số Max = 8,51‰, BQ = 7,15‰, thấp hơn so với mặn tháng trước (Max = 11,25‰, BQ = 8,10‰). Giá trị mặn tháng này cao hơn cùng tháng năm trước và cùng tháng của TBNN.

- Khu vực Bình Chánh:

v Tại vị trí Cầu Ông Thìn, tháng 03 năm 2016 mặn đạt Max = 13,57‰ và BQ = 11,48‰, giảm so với mặn tháng 02 năm 2016 (Max = 14,79‰, BQ = 11,53‰). Độ mặn tháng này cao hơn so với mặn cùng tháng năm trước và cao hơn so với mặn cùng tháng của TBNN.

v Tại khu vực Kênh C - Chợ Đệm, nồng độ mặn đạt giá trị lớn nhất với Max = 8,75‰ và BQ = 7,25‰, cao hơn so với nồng độ mặn tháng trước (Max = 8,40‰, BQ = 6,83‰), cao hơn mặn cùng tháng năm ngoái và cao hơn mặn cùng tháng của TBNN.

v Vùng Kênh Xáng - An Hạ đạt Max = 5,08‰, BQ = 2,94‰, cao hơn so với giá trị mặn tháng trước (Max = 3,10‰, BQ = 2,16‰). Nồng độ mặn tháng này cao hơn mặn cùng tháng năm ngoái và mặn cùng tháng của TBNN.

Ø  Kết luận:  

- Độ mặn tháng 03 năm 2016 giảm nhẹ so với độ mặn tháng 02 năm 2016.

- Độ mặn tháng 03 năm 2016 cao hơn so với độ mặn tháng 03 năm 2015.

- Độ mặn tháng 03 năm 2016 cao hơn so với độ mặn tháng 03 của TBNN.

II. TÌNH HÌNH NHIỄM CHUA (pH):

            Độ chua trung bình tháng 3 năm 2016 của các trạm đo đạt pHbq = 6,74, thấp hơn so với tháng trước là pHbq = 6,90. Vị trí nhiễm chua nhiều nhất là tại khu vực Mũi Nhà Bè với pHMax = 7,30; Kênh C là pHMax = 7,20. Bảng so sánh giá trị pH bình quân của tháng 02 năm 2016 và tháng 03 năm 2016 đo được tại các trạm được thể hiện ở bảng sau:

Trạm đo

Độ chua BQ

Tháng 2/2016

Tháng 3/2016

Mũi Nhà Bè

6,97

6,86

Phà Cát Lái

6,88

6,79

Cầu Thủ Thiêm

6,91

6,58

Cầu Ông Thìn

7,06

6,94

Cống Kênh C

6,99

6,80

Kênh Xáng+K. An Hạ

6,57

6,48


Hiện nay, chất lượng nước sông Sài Gòn bị suy giảm bởi rất nhiều nguồn thải như nước chảy tràn đô thị, nước thải từ các khu dân cư, rò rỉ dầu từ hoạt động giao thông thủy, khai khoáng và hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Trong đó, đáng ngại nhất là nước thải khu vực dân cư, mà cụ thể là nước thải sinh hoạt nhiễm phân và nước chảy tràn đô thị. Vì vậy, Thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nước; cần phải xã hội hóa việc giám sát và bảo vệ các con sông để giảm thiểu tối đa mức độ ô nhiễm nguồn nước.

III. TÌNH HÌNH ĐỘ ĐỤC, ĐỘ DẪN ĐIỆN:

a.      Độ đục: Tháng này nước ít đục hơn với 73,4mg/l, thấp hơn tháng trước là 94,9mg/l. Nước đục nhiều ở vị trí Mũi Nhà Bè và Cầu Ông Thìn.

              b. Độ dẫn điện: Tháng 03 năm 2016, độ dẫn điện giảm với Ecbq = 1,24S/m, giá trị Ec tháng 02 là Ecbq = 1,49S/m.

IV. DỰ BÁO THỜI GIAN TỚI:

Trong tháng 04 năm 2016 tới đây, thời điểm đỉnh cao của mùa kiệt với mức khô hạn dường như là thấp nhất trong năm, sự dâng cao khi triều cường lên và yếu tố địa hình với độ dốc tương đối thấp ở khu vực Thành phố, mặn sẽ dễ dàng di chuyển và tác động mạnh vào sâu bên trong khu vực nội đồng cũng như nội ô Thành phố.

 

Tin tức và sự kiện

21/08/2017 Tổ chức cuộc họp thứ 12 - Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp APEC (EPWG) sáng ngày 21/8 tại TP.Hồ Chí Minh

17/08/2017 Công bố Quyết định của Thủ tướng về thành lập Tổng cục phòng, chống thiên tai

14/08/2017 Hội nghị Phòng chống thiên tai các tỉnh miền Nam

11/08/2017 Củng cố lực lượng quản lý đê nhân dân


Phổ biến kiến thức

12/05/2017 Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

28/03/2017 Lốc xoáy, mưa đá: Hiểu để đề phòng

20/03/2017 Tìm hiểu về hạn hán: Nguyên nhân, cách phân loại và các biện pháp chống hạn hán


Văn bản pháp luật

01/08/2017 Quyết định số 3123/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa năm 2017

27/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của Lực lượng Phòng cháy và Chữa cháy

21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Tin mới

21/08/2017 Công điện hỏa tốc số 42/CĐ-TW hồi 19 giờ 00 ngày 21/8/2017 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN

21/08/2017 Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

21/08/2017 Tổ chức cuộc họp thứ 12 - Nhóm công tác về ứng phó với tình trạng khẩn cấp APEC (EPWG) sáng ngày 21/8 tại TP.Hồ Chí Minh


Tác phẩm, tư liệu, ấn phẩm

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai

05/09/2015
Ca khúc phòng chống thiên tai: "Chung tay vì bão lũ"


Chuyên mục góp ý

21/08/2017
Kế hoạch về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017


Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/8/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 58 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC
Phía Đông Bắc Bộ
Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 58 - 91%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36, có nơi trên 36oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 92%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35, có nơi trên 35oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 67 - 96%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35, có nơi trên 35oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Nam Bộ
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 97%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 90%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 34 - 36, có nơi trên 36oC
Nguồn: TT DB KTTV TƯ

Trở lại  |  Đầu trang 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Điện thoại: 38297598           Fax: 38232742 - 38293027
Email:
banchihuypclb@hcm.fpt.vn
thietkeviet.com thiết kế