.: WEBSITE BCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TP. HCM

Trang chủ        |        Giới thiệu        |        Liên hệ        |        Tìm kiếm

Dự báo, cảnh báo

Dự báo thủy văn

Dự báo thiên tai, thời tiết

Xả lũ

Văn bản chỉ đạo

Trung ương

Thành phố

Phòng, chống thiên tai

Phương án

Báo cáo, Kế hoạch

Chuyên đề sạt lở

Quản lý tàu thuyền

Tìm kiếm cứu nạn

Phổ biến kiến thức

Tư liệu - ấn phẩm

Tin tức và sự kiện

Phòng, chống ngập nước

Quản lý môi trường

Biến đổi khí hậu

Quỹ phòng, chống thiên tai

Thủy lợi 

Văn bản pháp luật

Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Môi trường và biến đổi khí hậu

Thủy lợi

Các lĩnh vực khác

Thông tin Bản đồ 

Chuyên mục góp ý

TP. Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
Huế
Trường Sa
Hoàng Sa
Côn Sơn

Tìm kiếm   
Tìm kiếm nâng cao

Liên kết website

Thống kê truy cập website

Online

94

Hôm nay

1924

Tổng cộng

10414277


Số điện thoại nóng: (84-8) 38 297 598 - Số điện thoại nhận tin cứu hộ, cứu nạn:

Phòng, chống thiên tai > Báo cáo, Kế hoạch

tenduan
Loại văn bản Kế hoạch
Nội dung trích yếu Kế hoạch số 4322/KH-UBND ngày 11/8/2016 về việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP.HCM
Ngày ban hành 11/08/2016
Số văn bản 4322/KH-UBND
Người ký Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP
Download
 


Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
 
Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;
 
Căn cứ Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hồ Chí Minh;
 
Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố;
 
Xét đề nghị của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại Tờ trình số 98/TTr-PCTT ngày 11 tháng 7 năm 2016; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 5513/STC-HCSN ngày 01 tháng 8 năm 2016;
 
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 như sau:
 
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2016:
 
1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp):
 
a) Mức đóng góp bắt buộc:
 
Năm 2016, mỗi doanh nghiệp đóng góp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng số vốn sản xuất - kinh doanh nhưng tối thiểu 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
b) Hình thức thu:
 
- Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố) chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn do Cục Thuế thành phố quản lý (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố (Đơn vị nhận tiền: Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; Số tài khoản: 3761.0.3024684.91099 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh).
 
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của các tổ chức, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp đóng trên địa bàn không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố nêu trên bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.
 
c) Số lượng Doanh nghiệp phải nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố năm 2016 là: 166.192 Doanh nghiệp.
 
2. Đối tượng công dân:
 
Là công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố 01 lần cho năm 2016, cụ thể như sau:
 
a) Mức đóng góp bắt buộc:
 
- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp (Lương cơ bản là số tiền lương được tính bằng lương tối thiểu nhân với hệ số lương (mức lương sử dụng để tính bảo hiểm)).
 
- Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (01 ngày lương được tính bằng mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc thực tế trong tháng của doanh nghiệp). Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (mức 3.500.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận và các huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè; mức 3.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện Cần Giờ).
 
- Người lao động khác, trừ các đối tượng đã nêu trên, đóng 15.000 đồng/người/năm.
 
b) Hình thức thu:
 
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thành phố, lực lượng vũ trang, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, chủ các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (gồm: công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn do Cục Thuế thành phố quản lý (bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố.
 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận – huyện, chủ các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (gồm: các tổ chức, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp không thuộc đối tượng thu của Cơ quan quản lý Quỹ Phòng chống thiên tai thành phố) có trách nhiệm thu tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định và chuyển vào tài khoản của quận – huyện do Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.
 
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường của 19 quận tổ chức thu Quỹ của đối tượng người lao động khác trên địa bàn (người lao động khác trên địa bàn 05 huyện và công dân hộ nông nghiệp tại 08 quận gồm: Quận 2, Quận 8, Quận 9, Quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp và quận Bình Thạnh được miễn thu Quỹ), được trích 5% trên tổng số thu để trả thù lao cho những người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ nhưng không vượt quá 5% số thu thực tế hàng năm; đồng thời, tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ (95% còn lại) nộp vào tài khoản của quận do Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền. Lưu ý việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu của Bộ Tài chính.
 
c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.
 
3. Các trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ
 
Các đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ và thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố thực hiện tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố. Đối với thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn là các hộ theo quy định tại Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015.
 
II. THỜI HẠN NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2016; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI CÔNG TÁC THU – NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THÀNH PHỐ NĂM 2016:
 
1. Thời hạn nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2016:
 
- Đối với cá nhân: nộp Quỹ một lần trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.
 
- Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: nộp Quỹ một lần trước ngày 30 tháng 11 năm 2016.
 
- Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn có trách nhiệm tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ của địa phương mình và nộp vào tài khoản của quận - huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền vào định kỳ cuối mỗi tháng.
 
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm tổng hợp số tiền đóng góp Quỹ của địa phương mình và nộp vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố vào cuối quý IV năm 2016.
 
2. Chế độ báo cáo và công khai nguồn thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2016:
 
Thực hiện theo Điều 9, Điều 11 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý, thu – nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 
1. Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố), Ủy ban nhân dân quận – huyện, phường – xã – thị trấn chịu trách nhiệm thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố đúng đối tượng theo phân công tại Mục I Kế hoạch này, tuyệt đối tránh thu chồng chéo, trùng lắp đối tượng phải thu Quỹ giữa các cơ quan thu Quỹ.
 
Chi phí hành chính liên quan đến phát hành thông báo thu Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố như sau:
 
- Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố): sử dụng từ nguồn ngân sách Thành phố (thông qua Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão) được phân bổ cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị.
 
-  Ủy ban nhân dân các quận, huyện: sử dụng từ nguồn ngân sách quận – huyện được bố trí hàng năm.
 
- Ủy ban nhân dân các phường – xã – thị trấn: sử dụng từ nguồn 5% để lại từ số thu Quỹ thực tế hằng năm trên địa bàn.
 
2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo quy định của pháp luật.
 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn triển khai thu Quỹ.
 
3. Ủy ban nhân dân các quận – huyện thống kê doanh nghiệp không thu được Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố (do đã giải thể, chuyển đổi địa chỉ, không tồn tại trên thực tế) kể cả danh sách doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ nộp Quỹ; báo cáo bằng văn bản về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố trước ngày 05 tháng 12 năm 2016.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, lực lượng vũ trang, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã – thị trấn, các doanh nghiệp và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ thu – nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố và công khai kết quả thực hiện theo quy định.

(Đính kèm Bảng tổng hợp danh sách các doanh nghiệp nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố năm 2016 phân bổ cho các quận – huyện và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố để tổ chức thu Quỹ)./.

Tin tức và sự kiện

17/08/2017 Công bố Quyết định của Thủ tướng về thành lập Tổng cục phòng, chống thiên tai

14/08/2017 Hội nghị Phòng chống thiên tai các tỉnh miền Nam

11/08/2017 Củng cố lực lượng quản lý đê nhân dân

10/08/2017 Bản tin thiên tai tháng 7/2017


Phổ biến kiến thức

12/05/2017 Những cách phòng tránh sét đánh mùa mưa bão

28/03/2017 Lốc xoáy, mưa đá: Hiểu để đề phòng

20/03/2017 Tìm hiểu về hạn hán: Nguyên nhân, cách phân loại và các biện pháp chống hạn hán


Văn bản pháp luật

01/08/2017 Quyết định số 3123/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa năm 2017

27/07/2017 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của Lực lượng Phòng cháy và Chữa cháy

21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Tin mới

18/08/2017 Xả tràn điều tiết hồ chứa Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng

17/08/2017 Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

17/08/2017 Thông cáo Báo chí số 122/TB-PCTT về việc xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng


Tác phẩm, tư liệu, ấn phẩm

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Các biện pháp cơ bản ứng phó thiên tai

31/05/2016
Tờ bướm Tìm hiểu luật phòng, chống thiên tai - Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp huyện trong công tác phòng, chống thiên tai

05/09/2015
Ca khúc phòng chống thiên tai: "Chung tay vì bão lũ"


Chuyên mục góp ý


Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/8/2017

Phía Tây Bắc Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC
Phía Đông Bắc Bộ
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34, có nơi trên 34oC
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34, có nơi trên 34oC
Tây Nguyên
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC
Nam Bộ
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC
Hà Nội
Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 93%.
Nhiệt độ thấp nhất từ : : 26 - 28oC
Nhiệt độ cao nhất từ : : 33 - 36oC
Nguồn: TT DB KTTV TƯ

Trở lại  |  Đầu trang 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM

Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q1, TP. HCM
Điện thoại: 38297598           Fax: 38232742 - 38293027
Email:
banchihuypclb@hcm.fpt.vn
thietkeviet.com thiết kế